Home / Expertise / Insolvency & Restructuring / Moratorium on payment

Moratorium on payment

Netherlands

The purpose of the moratorium on payments is to reschedule debts. Our lawyers are appointed as administrators in moratoriums. The administrator and the business owner have joint responsibility for the company and for ensuring that during the moratorium the company's debts can be paid. We have much experience in acting as administrators in moratorium cases.

CMS also gives business owners who want to apply for a moratorium precisely the extra support they need to work with an administrator to reschedule their debts.

Read more Read less
01/03/2019
BNR Za­kendoen over het In­ter­toys fail­lisse­ment met Marc van Zanten van...
Door felle con­cur­ren­tie van prijs­vechters en on­line spel­ers, zag de ei­gen­aar van In­ter­toys geen an­dere uit­weg dan de stek­ker uit het bedrijf trekken. Toch lijkt het af­scheid niet defin­it­ief, vi­er po­tentiële ko­p­ers zouden zich hebben gemeld. We praten erover in het ac­tuele pan­el met bedrijvendok­ter Ant­on Wig­gers, Marc van Zanten (cur­at­or en ad­vocaat bij CMS) en re­taildeskun­dige Paul Mo­ers.Lengte: 22:27 minutenBron: BNR Nieuws­ra­dioType: Ra­di­ofrag­mentTaal: Neder­landsBe­st­andsg­rootte: 11,1MBme­di­umme­di­umme­di­um
Bank­ruptcies
Sub­scribe to In­solv­ency & Re­struc­tur­ing top­ics

Feed

Show only
26/01/2018
It takes Small­steps to pre-pack: een ana­lyse
07/01/2013
Bouwbedrijf fail­liet. En nu?
25/07/2012
CMS ad­vises Moes on ac­quis­i­tion by Hurks ap­ply­ing pre-pack